Hình banner

Tin tức & Sự kiện

Chính sách bảo mật thông tin
Chính sách bảo mật thông tin
chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
Chính sách bảo hành
Chính sách và hình thức thanh toán
Quy định và hình thức thanh toán`
FAO cảnh báo GSSI về việc tiến xa hơn các tiêu chuẩn của FAO hiện có và không đạt được mục tiêu về xây dựng tiêu chuẩn
Trong bức thư gửi hội đồng quản trị của Tổ chức Sáng kiến Thủy sản Bền vững toàn cầu (GSSI), FAO đã đặt vấn đề về một số công việc GSSI đã thực hiện dựa trên việc thiết lập một quy trình chuẩn cho các chương trình dán nhãn sinh thái cho các sản phẩm thủy sản.
Tham gia Hệ thống TRACES trong cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sang EU
Từ năm 2003, Ủy ban Châu Âu đã thiết lập và vận hành hành Hệ thống chuyên môn và kiểm soát thương mại (Trade Control and Expert System -TRACES).
Chỉ có 46% hoạt động nuôi trồng thủy sản trên thế giới được chứng nhận sinh thái
(vasep.com.vn) Chỉ có 4,6% sản lượng nuôi trồng thủy sản thế giới được chứng nhận bởi bên thứ ba, chẳng hạn như Global GAP, Chứng nhậnThực hành nuôi tốt nhất (BAP) và Hội đồng Nuôi trồng thủy sản (ASC).
FDA cảnh bảo một công ty sò điệp của Mỹ
Một công ty kinh doanh hải sản Mỹ, M&B Sea Products, bị buộc tội vì bảo quản sò điệp trong điều kiện mất vệ sinh.
Sản lượng tôm thế giới có thể tăng găp đôi trong 15 năm tới
Sản lượng tôm thế giới, hiện đang trong khoảng 7 - 8 triệu tấn