Hình banner

Tham gia Hệ thống TRACES trong cấp chứng thư

( 29-09-2014 - 10:01 PM ) - Lượt xem: 951

Vừa qua, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) nhận được công thư của Tổng cục Sức khỏe và Người tiêu dùng (DG SANCO) đề nghị Việt Nam tham gia hệ thống này. Ngày 05/9/2014, Ông Patrice Deboyser, Tham tán công sứ phụ trách về Y tế và ATTP của EU tại khu vực Đông Nam Á và đại diện phái đoàn EU tại Việt Nam đã có buổi làm việc trực tiếp với Cục để đề nghị Việt Nam tham tra hệ thống TRACES trong việc cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản của Việt Nam XK sang thị trường EU. Phía EU cho biết, việc tham gia TRACES sẽ làm đơn giản hóa thủ tục cấp chứng thư, giúp cơ quan thẩm quyền nước XK, NK và các doanh nghiệp liên quan cập nhật nhanh chóng thông tin về lô hàng, đồng thời, TRACES cũng giúp hạn chế tối đa việc làm giả hoặc sửa chữa trái phép các thông tin trên chứng thư.

Sau khi nghiên cứu, NAFIQAD đã có công văn số 1791/QLCL-CL1 ngày 19/9/2014 báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tham gia hệ thống TRACES. Sau khi Bộ trưởng chấp thuận đề xuất trên, ngày 01/10/2014, NAFIQAD đã có công thư số 1894/QLCL-CL1 gửi DG SANCO thông báo Việt Nam sẽ tham tra TRACES trong việc cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản XK vào thị trường EU, đề nghị DG SANCO có các hướng dẫn cụ thể cũng như tổ chức các khóa phổ biến, đào tạo về TRACES cho cán bộ cơ quan cấp chứng thư của các Trung tâm vùng cũng như nhân viên của các doanh nghiệp chế biến, XK thủy sản sang EU.

NAFIQAD sẽ có thông báo, hướng dẫn cụ thể ngay sau khi nhận được phản hồi từ phía Cơ quan thẩm quyền EU; đồng thời đề nghị các Trung tâm vùng, các doanh nghiệp XK thủy sản sang EU nghiên cứu về TRACES cũng như quy trình cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản XK sang EU qua hệ thống TRACES. Tham khảo hướng dẫn của EU về TRACES tại website : http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/traces/index_en.htm.