Hình banner

Nuôi trồng thủy sản trên thế giới được chứng nhận sinh thái

( 29-09-2014 - 10:01 PM ) - Lượt xem: 934

Trong thực tế, Liên minh Nuôi trồng thủy sản toàn cầu (GAA) cho biết số lượng trang trại nuôi tôm được chứng nhận thực sự giảm vào năm ngoái, do tác động của hội chứng tôm chết sớm (EMS) tại Thái Lan.

Sự lây lan của EMS đã khiến sản xuất tôm của Thái Lan giảm từ 640.000 tấn trong năm 2010 xuống còn 200.000 tấn trong năm ngoái. Năm nay, sản lượng sẽ thấp hơn 200.000 tấn.

Trên thực tế, GAA là một bộ phận của nhóm phát triển một tiêu chuẩn quản lý khu vực mới cho các trang trại, nhằm hạn chế sự lây lan và bùng nổ dịch bệnh. Điều này có thể kết thúc khi được chứng nhận BAP 5 sao, đây là cấp chứng nhận mới cao nhất của GAA.

Về mức độ chứng nhận thấp trong nuôi trồng thủy sản, Châu Á là điển hình. Châu Á là nhà sản xuất lớn thủy sản nuôi, ví dụ trong  sản xuất cá chép ở Trung Quốc, nhưng từ nông dân đến người tiêu dùng đều không quan tâm đến chứng nhận.

Các chuyên gia thường chỉ trích nuôi trồng thủy sản dùng nhiều thức ăn từ cá biển hơn để sản xuất nuôi trồng thủy sản, hay còn gọi là tỷ lệ Fish-in/fish-out (FIFO)

 

Ngành thủy sản đang từng bước giải quyết vấn đề phát triển bền vững và phúc lợi, thông qua các dự án cải thiện ngành thủy sản (FIPs.).

 
(Theo Undercurrentnews)