Hình banner

FAO cảnh báo GSSI về việc tiến xa hơn các tiêu chuẩn

( 29-09-2014 - 10:01 PM ) - Lượt xem: 872

FAO không thể hỗ trợ một chương trình chuẩn vượt qua những tiêu chuẩn bền vững mà FAO đã xây dựng.

Sự can thiệp này của FAO nhằm vào điểm mấu chốt của sự bất đồng cơ bản về quá trình xây dựng tiêu chuẩn mà GSSI đã nỗ lực để phát triển.

Lần đầu tiên được mô phỏng theo Tổ chức Sáng kiến ​​An toàn thực phẩm toàn cầu (GFSI), mục tiêu của GSSI - ra mắt vào đầu năm 2013 - là cung cấp một cơ chế tương tự như cách GFSI xây dựng các tiêu chuẩn tối thiểu đối với an toàn thực phẩm toàn cầu.

Những tiêu chuẩn này được chấp nhận bởi những người mua lớn, vì vậy không có vấn đề khi các chương trình kiểm tra nhà máy được thực hiện, cho dù BRC, an toàn chất lượng thực phẩm, hoặc bất kỳ tiêu chuẩn nào khác, tất cả chúng đều được coi là hoán đổi cho nhau đối với các yêu cầu an toàn thực phẩm nếu họ vượt qua các tiêu chuẩn GFSI. Hệ thống GFSI là đạt hay không đạt. Một nhà máy có thể đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm toàn cầu hay không. Không có khả năng đáp ứng được 65% các tiêu chuẩn an toàn bằng cách này.

Ngay từ đầu của quá trình GSSI, các tổ chức phi chính phủ, trong đó có WWF – tổ chức đã hỗ trợ cả hai mô hình MSC và mô hình ASC cho nuôi trồng thủy sản, cho rằng một tiêu chuẩn tối thiểu có nghĩa là không có cải tiến liên tục, và trừ khi các tiêu chuẩn đã có một bảng xếp hạng gần tương tự như cách cho điểm của MSC hiện có đối với thủy sản, sẽ có tình trạng trì trệ, không cải thiện.

Các mô hình đạt hay không đạt của GFSI có một số lượng lớn các cải tiến liên tục. Nếu bạn nhìn vào bất kỳ các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau sẽ có một loạt các cải tiến tích hợp vào các tiêu chuẩn đồng thuận dựa trên khoa học mới và thực hành đo lường tốt hơn.

Điều này đã dẫn đến sự cải thiện đáng kể trong những năm qua. Các tiêu chuẩn của FAO cũng cung cấp các bản cập nhật đồng thuận đưa vào báo cáo khoa học mới, phát triển trong việc quản lý hệ sinh thái… Sự khác biệt giữa hệ thống đo lường đạt/không đạt được sử dụng bởi GFSI và dự thảo GSSI hiện nay đối với những cải tiến của GFSI là lần đầu tiên đạt được sự đồng thuận, sau đó đưa vào các tiêu chuẩn, chứ không phải bắt đầu với một quy mô hứng trượt nhấn mạnh rằng không phải là liệu một đơn vị cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn, nhưng mà nó đứng trên quy mô của tất cả những chương trình đáp ứng các tiêu chuẩn tương tự.

FAO chỉ ra, và đồng thời đưa ra các kiến nghị của cộng đồng về GSSI, như có quá nhiều mục tiêu để đạt ba cấp - tốt, tốt hơn, tốt nhất - trong thực tế đầy tham vọng, vượt xa các hướng dẫn công bố của FAO, và trong nhiều trường hợp thậm chí không thể cho một tỷ lệ lớn về thủy sản toàn cầu. Đây là một công thức để ngăn chặn tiếp cận thị trường, thay vì mở rộng nó.

Các yêu cầu đưa ra trong bản dự thảo của GSSI sẽ loại chương trình chứng nhận đáp ứng được các hướng dẫn của FAO về việc dán nhãn sinh thái và khai thác có trách nhiệm, và có khả năng sẽ loại trừ 60% thủy sản toàn cầu từng đạt tiêu chuẩn GSSI.

Bức thư hoan nghênh các GSSI cho những việc đã làm, nhưng làm cho nó rất rõ ràng rằng một chuẩn mực đó là tầng, như đã được khẳng định trên của NGO, và đó không phải là tương tự ở tất cả các chương trình GFSI, sẽ là trái với tinh thần và mục đích của các hướng dẫn của FAO đối với nghề cá có trách nhiệm và hướng dẫn ghi nhãn sinh thái của họ, và do đó không thể được hỗ trợ.

 
(Theo Undercurrentnews)